ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Pancons - Τεχνική-Κατασκευαστική Εταιρεία
Η PANCONS είναι μια νέα εταιρεία στον κατασκευαστικό χώρο και δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων αλλά και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Σκοπός της είναι η ολοκληρωμένη και ποιοτική υποστήριξη των πελατών της καθώς ο κλάδος των κατασκευών και των συναφών επενδύσεων αναζητά πλέον την ποιότητα, την εξειδίκευση και την ακρίβεια στο χρόνο και στη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η εταιρεία λειτουργεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό τομέα στους ακόλουθους τομείς:

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Συγκοινωνιακή Υποδομή
  • Μεταφορές
  • Κτιριακά Έργα